>> Hóa chất đánh bóng đá DIAMOND GLOSS™

Diamond_Gloss

Diamond Gloss là bước thứ 2 của sự kết hợp 2 bước trong việc đánh bóng và bảo trì cho sàn đá tự nhiên. Tiến trình làm việc của DIAMOND GLOSS cho một độ bóng rất cao trên tất cả các bề mặt đá tự nhiên. Tạo độ bóng cao nhất trên terrazzo, marble and granite và trên tất cả các sàn đá đã xử lý qua ROCK HARD ở bước 1. Terrazzo (both cementitious and resinous) sẽ được cải thiện đáng kể với tiến trình này. Nó được sử dụng cho việc đánh bóng và làm cứng mặt đá. Bề mặt đá sau khi xử lý có khả năng chống được trầy sướt cao và sự thẩm thấu của các vết dơ trên sàn và giảm được tối đa về chi phí lao động…

 

>> Nhấp vào đây để tải về Bảng tài liệu kỹ thuật

>> Nhấp vào đây để tải về Bảng an toàn sản phẩm

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN