>> Hóa chất đánh bóng đá Rock Hard

ROCK_HARD

Hóa chất ROCK HARD là bước 1 để trợ lực cho quá trình đánh bóng và bảo dưỡng của các loại sàn đá mài và đá tự nhiên.

Hóa chất ROCK HARD làm cho các mặt sàn đá mài, marble và granite cứng hơn. Rồi sau đó sử dựng với DIAMOND GLOSS, dễ dàng duy trì bề mặt sàn ở độ bóng cao.

Hóa chất được sử dụng cho việc đánh bóng đá marble cứng và hầu hết các loại đá Granite. Nó tạo nên một lớp bảo vệ bện trên bề mặt đá. Quá trình tiếp tục sử dụng sản phẩm sẽ cải thiện mật độ của bề mặt đá và làm cho bề mặt chống lại dược sự mài mòn và đốm.

>> Nhấp vào đây để tải về Bảng dữ liệu kỹ thuật

>> Nhấp vào đây để tải về Bảng dữ liệu an toàn sản phẩm

SẢN PHẨM LIÊN QUAN