Beginner Levels – Lesson 1: Nice To Meet You!

Beginner Levels – Lesson 1: Nice To Meet You!

Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn 1 series video bài học dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh.

Một chương trình dành cho người nước ngoài học tiếng Anh nhưng được chính những người bản ngữ trực tiếp hướng dẫn. 

Giọng bản ngữ dễ nghe, tốc độ chậm giúp các bạn rèn luyện đầy đủ các kỹ năng của bản thân. 

Let's start with lesson 1: Nice To Meet You!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *